Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Menighedsrådsvalget nærmer sig

Trods usikkerhed som følge af coronakrisen gennemfører sognene menighedsrådvalg til efteråret som planlagt. Orienteringsmøderne er netop gået i gang.

Den 15. september 2020 er der valg til landets menighedsråd. Illustration: Kim Broström

Andreas Lindbjerg Nielsen

Orienteringsmøderne forud for årets menighedsrådsvalg er så småt gået i gang. Det er her, alle interesserede kan møde op og høre mere om, hvad det lokale menighedsråd laver. De offentlige møder bliver alle sammen afholdt fra nu og frem til den 21. august, hvorefter selve valget gennemføres den 15. september 2020.

Valget bliver altså ikke udskudt yderligere trods coronasituationen. Det stod klart, da Landsforeningen af Menighedsråd på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i slutningen af maj besluttede, at de ikke ville bede Folketinget om en udsættelse. Til det siger formand Søren Abildgaard:

- Bestyrelsen anerkender, at gennemførelsen af valget under de aktuelle omstændigheder er en særlig udfordring. Men det er en udfordring, som menighedsrådene efter bestyrelsens opfattelse er i stand til at løfte.

Ny procedure

Til menighedsrådsvalget i september bliver der valgt nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I år indføres en ny valgprocedure, så menighedsrådene vælges på en såkaldt valgforsamling. På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig, hemmelig afstemning. Valgformen ligner umiddelbart det, man mange steder førhen har gjort på de offentlige opstillingsmøder.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

Ved at møde op til de indledende orienteringsmøder og valgforsamlingen er det muligt at sætte sit præg på, hvad den lokale kirke skal fokusere på de næste fire år. Hvad enten man ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygtninge, drop in-dåb, koncerter eller noget helt andet.

Du kan finde datoer for de indledende orienteringsmøder på dit lokale sogns hjemmeside. Find dit sogn her.

Læs alt om menighedsrådsvalget og den nye valgform her (eksternt link)

Menighedsrådet - Det lokale demokrati

En sognekirke blivet ledet af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire eller to år.

Menighedsrådet, der består af de valgte medlemmer og præsterne, udgør den lokale kirkes ledelse, der har ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Dertil har menighedrådet ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.  

Hvad kræver det? 

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig.

Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige.  

Normalt har hvert sogn et menighedsråd bestående af 5 til 15 valgte medlemmer plus sognets præst(er). 

Læs mere om, hvad menighedsrådet laver på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside.