Fortsæt til hovedindholdet
Hvad er et menighedsråd?
Sekretæren

Sekretæren

Menighedsrådet vælger en sekretær eller kan beslutte, at sekretæropgaverne løses af en af kirkens medarbejdere, eksempelvis kordegnen. Menighedsrådet vælger sekretær for 1 år ad gangen. Det er ikke nærmere defineret, hvilke forpligtelser sekretæren har. Det betyder, at menighedsrådet skal tage stilling til sekretærens opgaver og beskrive dem i en vedtægt. Sekretærens opgaver kan bestå i at: 

  • Udsende mødeindkaldelse og dagsorden udarbejdet af formanden.
  • Udarbejde beslutningsprotokol.
  • Bistå ved udfærdigelse af menighedsrådets korrespondance.
  • Sørge for offentlig bekendtgørelse af sted og tid for menighedsrådets møder.
  • Sørge for offentlig fremlæggelse af dagsorden samt beslutningsprotokol.
  • Sørge for at ajourføre sognets side på www.sogn.dk.
  • Være ansvarlig for kirkebladet.